ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΠΙΑΝΟ-ΕΓΧΟΡΔΑ-ΠΝΕΥΣΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α (διαγωνιζόμενοι μέχρι 11 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 4΄)
Δύο έργα διαφορετικού ύφους.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 4΄)
Δύο έργα ελεύθερης επιλογής συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής.

ΟΜΑΔΑ Β (διαγωνιζόμενοι 12-15 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 6΄)
Δύο έργα συνθετών που έζησαν σε διαφορετικές εποχές.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 8΄)
Ένα ή δύο έργα ελεύθερης επιλογής συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής.

ΟΜΑΔΑ Γ (διαγωνιζόμενοι 16-19 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 20΄)

Α)  Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν ένα ή δύο μέρη από Σονάτα/Παρτίτα/Σουίτα του J.S. Bach).
Β) Δεξιοτεχνική Σπουδή.
Γ)  α΄ μέρος Σονάτας (για τους πιανίστες, έγχορδους και πνευστούς) ή α΄ μέρος Κοντσέρτου (για τους έγχορδους και πνευστούς).

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 25΄)
Δύο ή περισσότερα έργα διαφορετικών συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής.

ΟΜΑΔΑ Δ (διαγωνιζόμενοι 20-27 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 20΄)
Α)  Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν δύο μέρη από Σονάτες/Παρτίτες/Σουίτες του J.S. Bach).
Β)  Δεξιοτεχνική Σπουδή.
Γ)  α΄ μέρος Σονάτας (για τους πιανίστες, έγχορδους και πνευστούς) ή α΄ μέρος Κοντσέρτου (για τους έγχορδους και πνευστούς).

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 30΄)

Δύο ή περισσότερα έργα διαφορετικών συνθετών της μπαρόκ, κλασικής ή ρομαντικής εποχής.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΟΛΙΣΤ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ (διαγωνιζόμενοι ηλικίας 21-35 ετών)

 

Α) Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν δύο μέρη από Σονάτες/Παρτίτες/Σουίτες του J.S. Bach).
Β) Δεξιοτεχνική Σπουδή.

Γ) Σονάτα της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής για τους πιανίστες/Σονάτα ή Κοντσέρτο  της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής για τους έγχορδους ή πνευστούς.

Δ) Έργο Έλληνα συνθέτη.

Ε) Έργο ελεύθερης επιλογής (συνολικής διάρκειας έως 30΄).

ΠΡΟΣΟΧΗ

*Οι διαγωνιζόμενοι όλων των ομάδων (Α, Β, Γ, Δ), σε περίπτωση που το επιθυμούν, έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν στον τελικό κύκλο ένα από τα έργα που ερμήνευσαν στον προκριματικό κύκλο. 
*Οι υποψήφιοι της ΟΜΑΔΑΣ Γ και ΟΜΑΔΑΣ Δ (όπως και οι υποψήφιοι για το Βραβείο Σολίστ), οφείλουν να έχουν δικό τους συνοδό στο πιάνο.

*το α΄ μέρος Σονάτας για τους έγχορδους και πνευστούς, που συνοδεύονται από πιάνο, δεν είναι υποχρεωτικό να παιχτεί από μνήμης.