ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

Πιανο-Εγχορδα-Πνευστα

 1. Ο 7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 30-31 Μαρτίου 2018 (για όλες τις ομάδες, ηλικίας μέχρι 26 ετών) και στις 27 Μαρτίου 2018 (για την κατηγορία ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ, υποψηφίων ηλικίας 21-34 ετών), και αφορά νέους ερμηνευτές πιάνου, εγχόρδων και πνευστών οργάνων. 
 2. Ο προκριματικός κύκλος για όλες τις ομάδες, εκτός της κατηγορίας του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου, ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Καλλιθέας (Κρέμου 123).
 3. Ο τελικός κύκλος για όλες τις ομάδες,  εκτός της κατηγορίας του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου, στις 10.00 π.μ., στον Πολυχώρο της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος “Λίλιαν Βουδούρη”, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
 4.  Στην ομάδα Α μπορούν να διαγωνιστούν μουσικοί μέχρι 10 ετών, στην ομάδα Β μουσικοί 11-14 ετών, στην ομάδα Γ μουσικοί 15-18 ετών και στην ομάδα Δ μουσικοί 19-26 ετών. Στην κατηγορία ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ μπορούν να λάβουν μέρος μουσικοί ηλικίας 21-34 ετών.
 5. Οι υποψήφιοι για την κατηγορία του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ θα διαγωνιστούν σε  έναν κύκλο, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 (η ώρα διεξαγωγής θα ανακοινωθεί προσεχώς).  
 6.  Η σειρά εκτέλεσης των έργων κάθε κύκλου μπορεί να αποφασιστεί από τον διαγωνιζόμενο.
 7. Τα έργα του προγράμματος θα εκτελεσθούν από μνήμης.
 8. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην κριτική επιτροπή ένα αντίτυπο παρτιτούρας όλων των έργων που θα ερμηνεύσουν.
 9. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, αν το κρίνει απαραίτητο, να διακόπτει τον διαγωνιζόμενο κατά τη διάρκεια της ακρόασης των δύο πρώτων κύκλων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, κατά τη διάρκεια όλων των κύκλων, να μην ερμηνεύσουν κάποια από τα έργα του προγράμματός τους.
 10. Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων θα ορισθεί με κλήρωση. Η ημερομηνία και ώρα κλήρωσης θα ανακοινωθούν προσεχώς.
 11.  Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση:  info@cherogiorgou-competition.gr ). E-mail επικοινωνίας: info@cherogiorgou-competition.gr
  Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως του υποψηφίου.
 12. Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι τριάντα (30) Ευρώ. Κατατίθεται στην

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  αρ. λογαριασμού: 6551-108694-988 ΟΨΕΩΣ
  IBAN: GR 4401715510006551108694988
  SWIFT / BIC: PIRBGRAA
  (Gina Bachauer International Music Association).

  *Σε περίπτωση μη συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, το ποσό που καταβλήθηκε για τη συμμετοχή δεν επιστρέφεται.
 13. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι των διαγωνιζομένων.
 14. Απαγορεύεται αυστηρά η ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση μέρους ή ολόκληρου του Διαγωνισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 15. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού είναι απρόσβλητα και αμετάκλητα.