ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 • Α΄ Βραβείο

 • Β΄ Βραβείο

 • Γ΄ Βραβείο

 • Ειδικές Διακρίσεις

 • Έπαινοι

 • Ειδικά Βραβεία.

  Ειδικό Βραβείο για την αρτιότερη εκτέλεση έργου του Ludwig van Beethoven.

  Ειδικό Βραβείο Δάφνης Χρυσοσπάθη, για την αρτιότερη εκτέλεση έργου Γάλλου συνθέτη.

  Ειδικό Βραβείο στη μνήμη του John Amarantides για την αρτιότερη εκτέλεση έργου του Johann Sebastian Bach, του Ludwig van Beethoven ή του Franz Schubert.

  Ειδικό Βραβείο στη μνήμη της Manona Παπαδάκη-Freeman για την αρτιότερη εκτέλεση έργου συνθέτη της ρομαντικής περιόδου.

  Ειδικό Βραβείο στη μνήμη της Μαρίκας Καραμάνου-Σμυρνιωτοπούλου για την αρτιότερη εκτέλεση έργου του Frédéric Chopin.

 • Μεγάλο Βραβείο Σολίστ

 • Βραβείο Νέου Σολίστ