ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 9ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ 9ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ  

 

Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας, Πρόεδρος

Μέλη:

Γιάννης Αγρανιώτης

Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη

Ελευθέριος Μισιργής

Αλέξανδρος Παπαρίζος

Ελένη Ραπτάκη

Βασιλική Τσιμπούκη