ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ  

 

Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας, Πρόεδρος

Μέλη:

Ιωάννης Αγρανιώτης

Κορνήλιος Μπουγιούκ

Ευτυχία Παπαγεωργοπούλου

Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη

Αλέξανδρος Παπαρίζος

Ελένη Ραπτάκη

Βασιλική Τσιμπούκη