ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ  

 

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν προσεχώς.