ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΠΙΑΝΟ-ΕΓΧΟΡΔΑ-ΠΝΕΥΣΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (διαγωνιζόμενοι μέχρι 10 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 5΄)
Δύο έργα διαφορετικού ύφους.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 5΄)
Δύο έργα ελεύθερης επιλογής συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής, της ρομαντικής εποχής ή της εποχής του ιμπρεσιονισμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (διαγωνιζόμενοι 11-14 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 7΄)
Δύο έργα συνθετών που έζησαν σε διαφορετικές εποχές.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 10΄)
Ένα ή δύο έργα ελεύθερης επιλογής συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής, της ρομαντικής εποχής ή της εποχής του ιμπρεσιονισμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (διαγωνιζόμενοι 15-18 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 20΄)

Α)  Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν ένα ή δύο μέρη από Σονάτα/Παρτίτα/Σουίτα του J.S. Bach).
Β) Δεξιοτεχνική Σπουδή.
Γ)  Πρώτο μέρος Σονάτας (για τους πιανίστες, έγχορδους και πνευστούς) ή πρώτο μέρος Κοντσέρτου (για τους έγχορδους και πνευστούς).

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 25΄)
Δύο ή περισσότερα έργα διαφορετικών συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής, της ρομαντικής εποχής ή της εποχής του ιμπρεσιονισμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ (διαγωνιζόμενοι 19-26 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 20΄)
Α)  Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν δύο μέρη από Σονάτες/Παρτίτες/Σουίτες του J.S. Bach).
Β)  Δεξιοτεχνική Σπουδή.
Γ) πρώτο μέρος Σονάτας (για τους πιανίστες, έγχορδους και πνευστούς) ή πρώτο μέρος Κοντσέρτου (για τους έγχορδους και πνευστούς).

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 30΄)

Δύο ή περισσότερα έργα διαφορετικών συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής, της ρομαντικής εποχής ή της εποχής του ιμπρεσιονισμού.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΛΙΣΤ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ (διαγωνιζόμενοι 14-18  ετών. Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν κερδίσει Α’ Βραβείο στην ηλικιακή κατηγορία τους σε προηγούμενο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα. Μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του βραβείου τους).

Α) Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν τρία μέρη από Σονάτες/Παρτίτες/Σουίτες του J.S. Bach).

Β) Δεξιοτεχνική Σπουδή.

Γ)  πρώτο μέρος Σονάτας (για τους πιανίστες, έγχορδους και πνευστούς) ή πρώτο μέρος Κοντσέρτου (για τους έγχορδους και πνευστούς).

Δ) Έργο ελεύθερης επιλογής (συνολικής διάρκειας έως 20′).

ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΟΛΙΣΤ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ (διαγωνιζόμενοι ηλικίας 19-35 ετών)

Α) Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν δύο μέρη από Σονάτες/Παρτίτες/Σουίτες του J.S. Bach).
Β) Δεξιοτεχνική Σπουδή.

Γ) Σονάτα της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής για τους πιανίστες/Σονάτα ή Κοντσέρτο  της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής για τους έγχορδους ή πνευστούς.

Δ) Έργο Έλληνα συνθέτη.

Ε) Έργο ελεύθερης επιλογής (συνολικής διάρκειας έως 30′).

ΠΡΟΣΟΧΗ

*Οι διαγωνιζόμενοι όλων των κατηγοριών (Α, Β, Γ, Δ), σε περίπτωση που το επιθυμούν, έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν στον τελικό κύκλο ένα από τα έργα που ερμήνευσαν στον προκριματικό κύκλο. 
*Οι υποψήφιοι της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ (όπως και οι υποψήφιοι για το Βραβείο Σολίστ), οφείλουν να έχουν δικό τους συνοδό στο πιάνο.

*το πρώτο μέρος Σονάτας για τους έγχορδους και πνευστούς, που συνοδεύονται από πιάνο, δεν είναι υποχρεωτικό να παιχτεί από μνήμης.