ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

ΠΙΑΝΟ-ΕΓΧΟΡΔΑ-ΠΝΕΥΣΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α (διαγωνιζόμενοι μέχρι 11 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 4΄)
Δύο έργα διαφορετικού ύφους.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 4΄)
Δύο έργα ελεύθερης επιλογής συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής.

ΟΜΑΔΑ Β (διαγωνιζόμενοι 12-15 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 6΄)
Δύο έργα συνθετών που έζησαν σε διαφορετικές εποχές.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 8΄)
Ένα ή δύο έργα ελεύθερης επιλογής συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής.

ΟΜΑΔΑ Γ (διαγωνιζόμενοι 16-19 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 20΄)

Α)  Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν ένα ή δύο μέρη από Σονάτα/Παρτίτα/Σουίτα του J.S. Bach).
Β) Δεξιοτεχνική Σπουδή.
Γ)  α΄ μέρος Σονάτας (για τους πιανίστες, έγχορδους και πνευστούς) ή α΄ μέρος Κοντσέρτου (για τους έγχορδους και πνευστούς).

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 25΄)
Δύο ή περισσότερα έργα διαφορετικών συνθετών της μπαρόκ, της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής.

ΟΜΑΔΑ Δ (διαγωνιζόμενοι 20-27 ετών)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 20΄)
Α)  Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν δύο μέρη από Σονάτες/Παρτίτες/Σουίτες του J.S. Bach).
Β)  Δεξιοτεχνική Σπουδή.
Γ)  α΄μέρος Σονάτας (για τους πιανίστες, έγχορδους και πνευστούς) ή α΄ μέρος Κοντσέρτου (για τους έγχορδους και πνευστούς).

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (συνολική διάρκεια προγράμματος μέχρι 30΄)

Δύο ή περισσότερα έργα διαφορετικών συνθετών της μπαρόκ, κλασικής ή ρομαντικής εποχής.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΛΙΣΤ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ (διαγωνιζόμενοι 14-20  ετών. Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν κερδίσει Α’ Βραβείο στην ηλικιακή ομάδα τους σε προηγούμενο διαγωνισμό. Μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του βραβείου τους)

Α) Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν τρία μέρη από Σονάτες/Παρτίτες/Σουίτες του J.S. Bach).

Β) Δεξιοτεχνική Σπουδή.

Γ)  α΄μέρος Σονάτας (για τους πιανίστες, έγχορδους και πνευστούς) ή α΄ μέρος Κοντσέρτου (για τους έγχορδους και πνευστούς).

Δ) Έργο ελεύθερης επιλογής (συνολικής διάρκειας έως 20΄).

ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΟΛΙΣΤ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ (διαγωνιζόμενοι ηλικίας 21-35 ετών/ ένας κύκλος)

Α) Έργο της εποχής μπαρόκ (για τους πιανίστες είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν Πρελούδιο και Φούγκα του J.S. Bach/για τους έγχορδους είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύσουν δύο μέρη από Σονάτες/Παρτίτες/Σουίτες του J.S. Bach).
Β) Δεξιοτεχνική Σπουδή.

Γ) Σονάτα της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής για τους πιανίστες/Σονάτα ή Κοντσέρτο  της κλασικής ή της ρομαντικής εποχής για τους έγχορδους ή πνευστούς.

Δ) Έργο Έλληνα συνθέτη.

Ε) Έργο ελεύθερης επιλογής (συνολικής διάρκειας έως 30΄).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

*Οι διαγωνιζόμενοι όλων των ομάδων, σε περίπτωση που το επιθυμούν, έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν στον τελικό κύκλο ένα από τα έργα που ερμήνευσαν στον προκριματικό κύκλο. 
*Οι υποψήφιοι της ΟΜΑΔΑΣ Γ και ΟΜΑΔΑΣ Δ (όπως και οι υποψήφιοι για το Βραβείο Σολίστ), οφείλουν να έχουν δικό τους συνοδό στο πιάνο.

*το α΄ μέρος Σονάτας για τους έγχορδους και πνευστούς, που συνοδεύονται από πιάνο, δεν είναι υποχρεωτικό να παιχτεί από μνήμης.