ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

Πιάνο-Έγχορδα-Πνευστά

 

 1. Ο 8ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 15 και 16 Απριλίου 2022 (για όλες τις ομάδες, ηλικίας μέχρι 26 ετών) και στις 16 Απριλίου 2022 (για την κατηγορία ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ, που πραγματοποιείται σε έναν κύκλο). Απευθύνεται σε νέους ερμηνευτές πιάνου, εγχόρδων και πνευστών.
 2. Ο προκριματικός κύκλος για όλες τις ομάδες, εκτός της κατηγορίας του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΛΙΣΤ (ένας κύκλος) και της κατηγορίας ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ (ένας κύκλος), θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 (η ώρα θα ανακοινωθεί προσεχώς), στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
 3. Ο τελικός κύκλος για όλες τις ομάδες και ο Διαγωνισμός για την ειδική κατηγορία του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ (ένας κύκλος), θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 (οι ώρες θα ανακοινωθούν προσεχώς), στον Πολυχώρο της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
 4. Στην ομάδα Α μπορούν να διαγωνιστούν μουσικοί μέχρι 10 ετών, στην ομάδα Β μουσικοί 11-14 ετών, στην ομάδα Γ μουσικοί 15-18 ετών και στην ομάδα Δ μουσικοί 19-26 ετών. Στην κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ μπορούν να λάβουν μέρος μουσικοί ηλικίας 19-35 ετών. Στην κατηγορία ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΛΙΣΤ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ μπορούν να λάβουν μέρος μουσικοί ηλικίας 14-18  ετών (οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι για το Βραβείο Νέου Ανερχόμενου Σολίστ Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα θα πρέπει να έχουν κερδίσει Α’ Βραβείο στην ηλικιακή ομάδα τους σε προηγούμενο  Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα. Μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του βραβείου τους).
 5. Η σειρά εκτέλεσης των έργων κάθε κύκλου μπορεί να αποφασιστεί από τον διαγωνιζόμενο.
 6. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα κλήρωσης για τη σειρά ακρόασης των διαγωνιζόμενων θα ανακοινωθούν προσεχώς. Η παρουσία των διαγωνιζόμενων στην κλήρωση είναι προαιρετική. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το ακριβές ωράριο των ακροάσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.
 7. Τα έργα του προγράμματος θα εκτελεσθούν από μνήμης.
 8. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην κριτική επιτροπή ένα αντίτυπο παρτιτούρας όλων των έργων που θα ερμηνεύσουν.
 9. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, αν το κρίνει απαραίτητο, να διακόπτει τον διαγωνιζόμενο κατά τη διάρκεια της ακρόασης των δύο πρώτων κύκλων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, κατά τη διάρκεια όλων των κύκλων, να μην ερμηνεύσουν κάποια από τα έργα του προγράμματός τους.
 10. Οι διαγωνιζόμενοι που δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό που αναβλήθηκε και επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2021, οφείλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cherogiorgou.competition@gmail.com

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως του υποψηφίου και από φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης της συμμετοχής.

 1. Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι τριάντα (30) Ευρώ. Κατατίθεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  αρ. λογαριασμού: 6551-108694-988 ΟΨΕΩΣ
  IBAN: GR 4401715510006551108694988
  SWIFT / BIC: PIRBGRAA
  (Gina Bachauer International Music Association).

  *Σε περίπτωση μη συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, το ποσό που καταβλήθηκε για τη συμμετοχή δεν επιστρέφεται.

 2. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι των διαγωνιζομένων.
 3. Απαγορεύεται αυστηρά η ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση μέρους ή ολόκληρου του Διαγωνισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 4. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού είναι απρόσβλητα και αμετάκλητα.

Αίτηση συμμετοχής-

Παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΑΙΤΗΣΗ 8ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ