ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

Πιάνο-Έγχορδα-Πνευστά  

 1. Ο 9ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 26 και 27 Απριλίου 2024 (για όλες τις κατηγορίες, ηλικίας μέχρι 26 ετών) και στις 27 Απριλίου 2024 (για την κατηγορία ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ, που πραγματοποιείται σε έναν κύκλο). Απευθύνεται σε νέους ερμηνευτές πιάνου, εγχόρδων και πνευστών.
 2. Ο προκριματικός κύκλος για όλες τις κατηγορίες, εκτός της κατηγορίας του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΛΙΣΤ (ένας κύκλος) και της κατηγορίας ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ (ένας κύκλος), θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 (η ώρα θα ανακοινωθεί προσεχώς), στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
 3. Ο τελικός κύκλος για όλες τις κατηγορίες και ο Διαγωνισμός για την ειδική κατηγορία του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ (ένας κύκλος), θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Απριλίου 2024 (οι ώρες θα ανακοινωθούν προσεχώς), στην Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος (πρώην Πολυχώρος) της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
 4. Στην κατηγορία Α μπορούν να διαγωνιστούν μουσικοί μέχρι 10 ετών, στην κατηγορία Β μουσικοί 11-14 ετών, στην κατηγορία Γ μουσικοί 15-18 ετών και στην κατηγορία Δ μουσικοί 19-26 ετών. Στην κατηγορία ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΟΛΙΣΤ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ μπορούν να λάβουν μέρος μουσικοί ηλικίας 19-35 ετών. Στην κατηγορία ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΛΙΣΤ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ μπορούν να λάβουν μέρος μουσικοί ηλικίας 14-18  ετών (οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι για το Βραβείο Νέου Ανερχόμενου Σολίστ Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα θα πρέπει να έχουν κερδίσει Α’ Βραβείο στην ηλικιακή κατηγορία τους σε προηγούμενο  Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα. Μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του βραβείου τους).
 5. Η σειρά εκτέλεσης των έργων κάθε κύκλου μπορεί να αποφασιστεί από τον διαγωνιζόμενο.
 6. Η κλήρωση για τη σειρά ακρόασης των διαγωνιζόμενων θα πραγματοποιηθεί στο Φουαγιέ της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 12.00 το μεσημέρι. Η παρουσία των διαγωνιζόμενων στην κλήρωση είναι προαιρετική. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το ακριβές ωράριο των ακροάσεων κάθε κατηγορίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.
 7. Τα έργα του προγράμματος θα εκτελεσθούν από μνήμης εκτός από εκείνα που ανήκουν στην κατηγορία της μουσικής δωματίου (π.χ. Σονάτα για βιολί και πιάνο).
 8. Μετά από την αποστολή της αίτησης, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα που έχουν επιλέξει οι διαγωνιζόμενοι.
 9. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην κριτική επιτροπή ένα αντίτυπο παρτιτούρας όλων των έργων που θα ερμηνεύσουν.
 10. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, αν το κρίνει απαραίτητο, να διακόπτει τον διαγωνιζόμενο κατά τη διάρκεια της ακρόασης των δύο πρώτων κύκλων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους, κατά τη διάρκεια όλων των κύκλων, να μην ερμηνεύσουν κάποια από τα έργα του προγράμματός τους.
 11. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: cherogiorgou.competition@gmail.com

13. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως του υποψηφίου και από φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης της συμμετοχής.

14. Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι τριάντα (30) Ευρώ. Κατατίθεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αρ. λογαριασμού: 6551-108694-988 ΟΨΕΩΣ IBAN: GR 4401715510006551108694988 SWIFT / BIC: PIRBGRAA (Gina Bachauer International Music Association). *Σε περίπτωση μη συμμετοχής του διαγωνιζόμενου, το ποσό που καταβλήθηκε για τη συμμετοχή δεν επιστρέφεται.

15. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης μέρους ή ολόκληρου του διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι των διαγωνιζομένων.

16. Απαγορεύεται αυστηρά η ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση μέρους ή ολόκληρου του Διαγωνισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

17. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού είναι απρόσβλητα και αμετάκλητα.

Παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την αίτηση συμμετοχής:

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΤΟΝ-9ο-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-ΜΑΡΙΑΣ-ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-2024